Aeston
Aktuelt
Forrige 1 2 3 Neste
Kurs i klasseledelse
1. Mars
- Kurs i klasseledelse holdes av Bente Vetland.
Verdibaserte skoleutviklingsprogram
30. Mars
PedSystem AS har revidert og videreutviklet skoleutviklingskonseptene opp mot nye forskrifter. Primæ...
Ny nettbasert abonnementspakke til bruk i fagopplæringen
25. Juni
Pedsystem AS har utarbeidet en nettbasert abonnementspakke til bruk for instruktørene i fagopplæring...
Systematisk elevutvikling oversettes til dansk
7. Februar
Verktøyet Systematisk elevutvikling oversettes til dansk skoleåret 2007/2008. Arbeidet med oversette...
Nettpakken for spanskfaget er utarbeidet og tilgjengelig
4. Desember
Spansk språk og kultur er utarbeidet som månedlige idepakker. Hver måned har sitt spansktalende land...
Arbeid og tanker om videreutvikling av nettpakken for abonnentene
28. August
Pedsys arbeider for tiden med videreutvikling på 3 områder: -Utarbeidelse av teorigrunnlaget metode...
Kurstilbud i vurdering
28. August
Vi tilbyr kurs i vurdering, elevmedvirkning og elevens egenvurdering i kombinasjon med lærerens vurd...
Videreføring av kursene i regi av Rogaland Fylkeskommune høst 2007
12. August
Vi følger opp kursrekken fra høsten 2005 i forbindelse med Rogaland fylkes satsning på å redusere an...
Kurs på Den norske skole Costa Blanca, Alfaz Del Pi høst 2007
12. August
Vi deltok i 2005 på en konferanse for de norske skolene i utlandet. Pedsys holdt i den forbindelse i...
Nettpakken Systematisk elevutvikling tilbys fra skolestart 2007
1. Februar
Pedsys har utviklet Nettpakken systematisk elevutvikling. I samarbeid medpilotskoler er løsningen te...
Forrige 1 2 3 Neste