Aeston

Nettpakken Systematisk elevutvikling tilbys fra skolestart 2007

01.02.2007

Pedsys har utviklet Nettpakken systematisk elevutvikling. I samarbeid medpilotskoler er løsningen testet, evaluert og redigertøsningen.Nettpakken er klar til bruk ved skolestart 2007. I tillegg tilbys Nettpakken for spanskfaget utarbeidet av Linda Klepp, og Nettpakken for arbeid med minoritetsspråklige utarbeidet av Anne Sofie Wågønes. Begge er lærere på Kvadraturen skolesenter og har disse temaene som spesialfelt.

 
Fakta rundt nettpakketilbudet.
Nettpakken Systematisk elevutvikling
Systematisk elevutvikling kan nå kjøpes som et abonnementstilbud over nettet. Produktet leveres som månedlige opplegg, hvor læreren får tilgang på aktiviteter som er tilpasset skolens årshjul. Hver månedspakke er tredelt.
  • Grunnpakken har som mål å støtte lærerne i elevoppfølging og på den måten kunne oppfylle de grunnleggende intensjonene i Reform 2006 som elevmedvirkning, tilpasset opplæring og dokumentasjon.
  • Tilleggsmateriell representerer alternativer til grunnpakken og er en utvidelse eller et supplement til grunnpakken.
  • Til ettertanke er et tilbud om pedagogisk refleksjon. Den har som mål å binde månedens tiltak i Systematisk elevutvikling opp mot Læringsplakatens ulike temaer. Punktene i læringsplakaten er valgt med utgangspunkt i gruppepsykologiske prosesser og læringsaktiviteten.
Månedlige tiltakspakker begrunnes i verdigrunnlaget i korte innledninger. De månedlige tiltakene vil etter inngått kjøpsavtale bli sendt skolen i god tid før læreren skal anvende disse.
 
Nettpakken for Arbeid med minoritetsspåklige elever
Tilbudet om nettpakke for lærere som har elever fra flere kulturer er bygd opp i tre deler, på samme måte som nettpakken Systematisk elevutvikling. Den retter seg i hovedsak mot lærere som har elever fra andre kulturer i ordinære grupper, eller som har egne minoritetsspråklige grupper.
  • Del en bygger på Systematisk elevutvikling, men representerer en utvidelse som skal støtte læreren i å sikre forståelse og dialog med den flerkulturelle eleven.
  • Del to består av tilleggsmateriell som skal styrke elevens språk og begrepsforståelse, samt elevens forståelse av det norske samfunn
  • Del tre Til ettertanke tar for seg læringsplakatens ulike momenter for å imøtekomme denne elevgruppas utfordringer spesielt.
 
Nettpakken for Spanskfaget
Spanskfaget er det mest ekspanderende fag i skolen i dag. Spanskpakken er bygd opp over en annen lest enn Pedsys øvrige tilbud. Nettpakken i spansk har til hensikt å gi spansklærere inspirasjon og informasjon om hverdagslivet i Spania, merkedager og tradisjoner, kultur og politikk. Innimellom vil det også komme forslag til hvordan behandle aktuelle gramatiske emner for norske elever, samt ulike tips til hvordan man som ny lærer i faget kan tilretteleggeundervisningen. Innholdet i nettpakken vil ta hverdagslivet i Spania på pulsen, og vil derfor være et supplement til læreboka.
 
Praktiske opplysninger
Når kjøpsavtale er inngått vil den enkelte skole få brukernavn og passord tildelt. Ved å gå inn på hjemmesidenwww.Pedsys.no vil brukerne kunne anvende de nettpakkeproduktene skolen har inngått kjøpsavtale på. De månedlige tilbudene vil ligge på hjemmesiden i god tid før læreren skal anvende dette i møte med sine elever.
Bruker kan endre ordlyd og tilpasse det skolens kultur. Hverken innholdet i nettpakkens opprinnelige form, skolens egen variant av nettpakken eller en videreutviklet variant av nettpakken, kan videreformidles eller selges videre uten tillatelse fra Pedsys.
Varighet/oppsigelse
Denne avtalen skal gjelde så lenge abonnementet opprettholdes. Bruker har imidlertid rett til å si opp avtalen på et hvilket som helst tidspunkt med 3 måneders varsel. Fra det tidspunkt avtalen opphører er bruker uberettiget til videre utnyttelse av nettpakken. Dette gjelder også enhver som måtte skifte arbeidsplass. Nettpakken kan kun benyttes av ansatte på denne skolen.
 
 
Vederlag
Grunnpakken Systematisk elevutvikling
For brukerskolen vil det beregnes et engangsbeløp på kr.2.500,- og en utgift på kr. 200,-pr. måned for skoler med inntil 30 lærere, kr.350,- pr.mnd for skoler med inntil 75 lærere, og kr.450,- pr. mnd for skoler med mer enn 75 lærere. Engangsbeløpet faktureres ved overføring og månedsbeløpene faktureres en gang pr. år, og forfaller i januar hvis ikke annet er avtalt. I den utstrekning de overnevnte vederlag er merverdiavgiftspliktige, skal merverdiavgift komme i tillegg.
 
Vederlag nettpakke for arbeid med minoritetsspråklige elever
For brukerskolen vil det beregnes et engangsbeløp på kr.1.000,- og en månedlig utgift på kr.150 for skoler med inntil 30 lærere, en månedlig utgift på kr 300,- for skoler med inntil 75 lærere, og en månedlig utgift på kr.400,- pr. måned for skoler med mer enn 75 lærere. Engangsbeløpet faktureres ved overføring og månedsbeløpene faktureres en gang pr. år, og forfaller i februar hvis ikke annet er avtalt.
 
Vederlag nettpakke for spanskfaget
For brukerskolen vil det beregnes et engangsbeløp på kr.1.000,- og en månedlig utgift på kr.150,- for spanskpakke 1 som omfatter spansk hverdagsliv, kultur og politikk, og merkedager og tradisjoner.
For spanskpakke 2 som inneholder tips og ideer til timeopplegg som læreren kan bruke i møte med sine elever. beregnes det en månedlig utgift på kr 150,-. Engangsbeløpet faktureres ved overføring og månedsbeløpene faktureres en gang pr. år, og forfaller i februar hvis ikke annet er avtalt.
Pris på nettpakkene er gjeldende frem til juli 2007.
 
 
Ta kontakt
PedsysAS
Postadresse:Hamreheia 31
4631 Kristiansand
Norge
Mobil: Bodil 90851532, Bente 99602120
 
abortion support read abortion prices
prescription discount coupons myvisajobs.com cialis coupons and discounts
nurofenfem oscarsotorrio.com nurofen femme
coupon for cialis prescription coupon cialis discount coupons
trialectics of space community.vitechcorp.com trialectica del espacio
coupon free amazonschools.com coupon for free
the abortion pill cost aspiration abortion types of abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda alexebeauty.com amoxicillin-rnp
lamisil 1 lamisil cream lamisil comprimidos
duphaston 10 mg duphaston cijena bez recepta duphaston 10 mg
acetazolamide blood brain barrier acetazolamide acetazolamide cerebral edema
price of abortion pill average cost of abortion early abortion pill
cialis nedir centauricom.com cialis 20
prescription drug discount card viagra coupons free discount prescriptions
vermox alkohol vermox alkohol vermox prodej
clomid proviron pct gedave.ro clomid proviron
how to get an abortion pill facts on abortion pill abortion clinics in houston tx
national abortion federation capturelifeimages.com abortions in chicago
how does naltrexone make you feel naltrexone experiences buy ldn uk
opioid antagonist implant link implant for drug addiction
monthly injection for opiate addiction go buy low dose naltrexone
what is vivitrol saveapanda.com opiate implant blocker
ldn candida site ldn treatment

 
Andre aktuelle saker