Aeston

Meråkerkonferansen 2004

26.01.2004

MENNESKET I SKOLEN

Meråkerkonferansen 2004 setter fokus på hva det vil si å være menneske og hvordan skolen
skal hjelpe dagens unge til å utvikle verdier og de egenskaper som er nødvendige for å å skape
et godt samfunn og en god verden, og som gjør dem rike i kraft av hva de er.

Program

Dag 1 (19.2.):

 1000-1015 Åpning og kunstnerisk innslag
 1015-1115

Gunnar Stålsett: Hva er da et menneske?
Situasjonen i verden i dag. Hva må til for å oppfylle visjonen om en god
verden for alle? Hvilke verdier må vi ha felles?

 1115-1130 Kunstnerisk innslag
 1130-1215 Frode Estil og Per-Øyvind Torvik: Verdier og moral innen idretten
Hvilke verdier, normer og regler formidler den moderne idretten til barn og
unge?
 1215-1300 Anna Synnøve Bye: Hvilken betydning har verdier i næringslivet?
Hva betyr menneskelige egenskaper, verdier og dannelse i forhold til
medarbeidere, samarbeidspartnere?
 1300-1400 Lunsj
 1400-1415 Kunstnerisk innslag
 1415-1500 Wenche Waagen: Det handler om å bli berørt
Estetikk og kulturformidling i grunnopplæringa
Hvordan styrke elevenes evne til innlevelse, medfølelse og solidaritet?
 1500-1545

Bodil Dahle Stormyr og Bente Vetland Torkelsen: Møte med eleven
Den betydning lærer-elev-relasjonen har for elevens selvforståelse og faglige
utvikling.
Lærerens praktisering av verdier i her og nå situasjoner i en travel hverdag i
møte med en mangfoldig elevgruppe.

 1545-1600 Kaffe
 1600-1700 Bjørkelangen vgs v/rektor Per B Jacobsen og elevene Thomas Leren og Liv
Silje Haug:
Medvirkning og ansvar er demokrati i praksis"
Demokrati, medbestemmelse og konfliktløsning med elevene i sentrum
(Arbeid med å oppdra til demokrati/formidle demokratiske verdier i skolen.)
 1900 Middag m/kunstnerisk innslag

Dag 2 (20.2.):

 0900-0915 Kunstnerisk innslag
 0915-1015 Inge Eidsvåg: Skolen som fellesskap
Hva kan fellesskap være i en tid med individualitet og individuelle rettigheter?
 1015-1030 Kunstnerisk innslag
 1030-1130 Gunnar Danbolt: Kunstfagene i skolen
De estetiske fagene og deres betydning for personlighetsutvikling og dannelse.
 1130-1230 Lunsj
 1230-1330 Nina Fredriksen: Drama og litteratur i skolen
Hvordan kan arbeidet med litteratur og drama utfordre kjedsomhet og
fremme verdier som toleranse, samarbeid, kreativitet og et positivt selvbilde.
Eksempler på og erfaringer fra praktisk arbeid i skolen. (Innslag fra
dramaelever ved Meråker videregående skole.)
 1330-1430 Karoline Myklebust, Norsk elevorganisasjon: "Jeg vil se mappa mi"
Vurdering som redskap for faglig og menneskelig utvikling
 1430-1500 Avslutning med kunstnerisk innslag
 

**************


Kunstneriske innslag gjennom hele konferansen v/elever i skolen:

- Sang, musikk, dans, drama

Utstilling gjennom hele konferansen:

- Elevarbeider fra Musikk- og Kulturskolen i Trondheim, Avd. for visuell kunst.

prescription discount coupons prescription coupon cialis coupons and discounts
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg amoxicillin
loratadine high loratadine generic loratadine
flagyl plm flagyl jarabe flagyl 500 mg
prescription coupon cialis discounts coupons free cialis samples coupon
feldene flas mcmurray.biz feldene flash
addyi wikipedia peider.dk addiyan chuk chuk
cialis coupons free cialis coupons from lilly cialis savings and coupons
free abortions activeslo.com second trimester abortion
what is naltrexone used to treat blog.pelagicfm.com low dose naltrexone psoriatic arthritis
naltrexone withdrawal ldn low dose naltrexone addiction
naltrexone wiki oscarsotorrio.com low dose naltrexone and ulcerative colitis
does vivitrol stop withdrawals low dose naltrexone india low dose naltrexone ulcerative colitis

 
Andre aktuelle saker