Aeston
Systematisk elevutvikling

rød...Systematisk Elevutvikling  har som utgangspunkt at alle elever har et ønske om å mestre elevrollen og utvikle seg faglig og personlig. Betingelsen for denne utviklingen er at skolen møter elevene med tilpassede krav og støtte. Systematisk elevutvikling er en metode som kartlegger elevenes behov og ressurser slik at elevenes læringsmuligheter utnyttes. Elevenes tanker om sin skolesituasjon, sine muligheter og behov, gir et godt utgangspunkt for dialog mellom lærer og elev. Metoden vektlegger relasjonen mellom lærer og elev og betydningen av gjensidig refleksjon. Metoden har anerkjennelse av elevens ståsted som utgangspunkt for elevens videre vekst.

 

I Systematisk elevutvikling er de månedlige nettpakkene 4-delt.

  • For kontaktlærer- Verktøy og metodikk for å få innsikt i elevens tanker rundt egen læreprosess og for å nå målsettingene om elevmedvirkning og tilpasset opplæring. Spørsmål til eleven og dialogen mellom lærer og elev fokuserer helheten i elevens skolesituasjon og blir en dokumentasjon av elevens læringshistorie gjennom skoleåret.'
  • For faglærer. Elevoppfølging i det enkelte fag. Metodikk for muntlig og skriftlig dialog mellom elev og lærer, med mål om å få elevinnsikt, gi elevmedvirkning og tilpasse opplæringen
  • Til ettertanke-  operasjonaliserer intensjonene i del 1 og 2, samt Læringsplakaten og Reform 2006 og gjør det mulig for læreren å se de konkrete handlinger som er foretatt på bakgrunn av elevens innmeldte tanker om egen læringsprosess.
  • Tilleggsmateriell og tips. Ideer til anvendelse i møte med den enkelte elev og elevgruppa. Dette kan blant annet være skjemaoppsett for korreksjon av uønsket atferd, skjemaoppsett for vurdering og synliggjøring av vurderingskriteriene knyttet til en temaperiode, arbeidsplaner og læringsstrategier, faglige samtaler og annet materiell til bruk for læreren.

 

Systematisk elevutvikling er uavhengig av skolens organiseringsformer og undervisningsmetoder.

prescription discount coupons cialis coupon lilly cialis coupons and discounts
types of abortion pill cheap abortion pill clinics against abortion pill
priligy priligy priligy apteekki
the abortion pill cost abraham.thesharpsystem.com types of abortion pill
free cialis coupon new prescription coupon cialis coupon card
prescription coupon coupon cialis free cialis samples coupon
feldene flas mcmurray.biz feldene flash
types of abortion pill myhealthreport.ca teenage abortion pill
metoprololtartrat metoprololtartrat metoprololsuccinat hexal 50 mg
cialis coupon code prescription coupons coupons for prescription drugs
how to get an abortion pill how does an abortion pill work abortion pill complications
viagra pret viagra torta viagra helyett
free cialis coupons prescriptions coupons free cialis samples coupon
lilly cialis coupon coupons for cialis new prescription coupons
naloxone challenge go naltrexone withdrawal symptoms
what is naltrexone used to treat blog.pelagicfm.com low dose naltrexone psoriatic arthritis
difference between naltrexone and naloxone low dose naltrexone fertility naltrexone with alcohol
vivitrol pill naltrexone side effects forum how to get naltrexone out of your system
low dose naltrexone pregnancy site revia medication reviews
revia prescribing information click naltrexone stories