Aeston

PedSystem A/S utarbeider  systemer som skal støtte skolen som organisasjon i å utvikle menneskelige ressurser og realisere mulighetene. 

Verdibaserte skoleutviklingskonsepter

    Systematisk Elevutvikling
    Årsopplegg for lærersamarbeid
    Medarbeidersamtale
    Ledelsesmanual

Metodene og teorien som ligger til grunn for de fire kurspakkene bygger på et humanistisk menneske og læringssyn hvor troen på at elever kan gjøre valg og ta ansvar er sentral. Kursene tar for seg ulike sider av hverdagen i skolen, men kan sees som gjensidig utfyllende metoder.

Kursene tilpasses skolens ønsker og behov.